KL. 20.00
HULDRA

VINTERPUB
MED PRIMO CARNERA

Opplev Alvdal@Vinterfest

Kan lyden av en gitar, streken til en tegner eller ordene til en forfatter utvikle Alvdal?

Mange har fått øynene opp for at musikk og kulturopplevelser er viktig for oss. NRK suksessen med Demenskoret er et godt og sterkt eksempel på nettopp dette. Kulturopplevelser er utviklende for det sosiale og gir innhold til utviklinger av tettsteder. Også reise- og næringsliv kan ha glede av et rikt kulturliv for å få flere til å oppsøke og kanskje bo i Alvdal.


Fredag 17. februar kl 20 arrangerer Opplev Alvdal i samarbeid med Vinterfest i Alvdal Næringspub. Tema er næringsutvikling med kultur som utviklingsfaktor.

Abid Rajas statsekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind, kommer til Næringspuben på Huldra Kafé fredag 17. februar. Hun er i dag Bransjeleder kreativ næring i Virke og vil dele sine tanker og erfaringer om hvordan kultur styrker og utvikler oss. 

Kulturindustrien er en av verdens største næringer. Opplev Alvdal ønsker å rette fokus på stedsutvikling med kreativ sektor som utviklingsfaktor. Sammen med Vinterfest inviterer vi til næringspub med innledninger og diskusjon. Er vi fornøyd med Alvdal sånn som det er, eller finnes det forbedringspotensiale? Hvordan kan vi styrke opplevelseskulturen og skape nye sosiale arenaer og møtesteder? Er Alvdal klar for profesjonelle aktører innen kulturnæringen?

Kulturindustrien sysselsetter mange millioner mennesker over hele verden.

Etterpå svinger vi ølglassene til bygdas festband, Primo Carnera.

Garantert god stemning.