Vinterfest og Covid-19

Gjennom planleggingsfasen av vinterfesten har det kommet ulike meldinger fra Folkehelseinstituttet, regjeringen og Alvdal kommune. Alvdal kommune forholder seg til regjeringens anbefalinger og påbud, derfor blir en rekke planlagte publikumsarrangementer satt på vent. I tråd med statlige føringer blir det en rekke hyggelige arrangement for den yngre garde, i tillegg til mindre utendørsarrangement.

Vi ber publikum om å holde avstand, bruke munnbind og sørge for god håndhygiene.

Etter original av Kjell Aukrust. Virus – Gjengitt med tillatelse fra Kari og Kjell Aukrust Stiftelse