Skiutstilling

Det blir 3 x skiutstilling når Huset Aukrust stiller ut hoppskiene til Kjell, de siste skiene til Kjell og Kari, og vi får en av Norges eldste ski på besøk.

På begynnelsen av 1900-tallet ble mange myrer drenert for å gi mer dyrkamark. Også Kvebergsmyra skulle dreneres, og der dukket det opp en nesten fullstendig ski en meter ned i jorda da bonden Ole B. Dalen grov en dreneringsgrøft. Han skjønte at dette kunne være et interessant funn, og donerte den til Oldsakssamlingen i Oslo. Den havnet etterhvert i samlingen til Skimuseet i Oslo, før den nå har kommet på et hjembesøk til Alvdal.

Vi vet nå at skia er fra rundt år 600, men det er mye anna vi ennå ikke vet. Hvem det var som sist brukte skia, for nærmere halvanna tusen år siden, kan vi ikke si noe sikkert om. Gjennom å sammenligne denne skia med andre ski funnet i Skandinavia, og det vi dag vet om bosettinga i Nord-Østerdalen, er det naturlig å tro at skia skulle hjelpe eieren med å følge en flokk reinsdyr.  

Helt siden isen trakk seg tilbake etter siste istid for ca 10.000 år siden, har mennesket fulgt etter reinen som fulgte isgrensa nordover. Disse første steinalderfolkene kom også til Nord-Østerdalen, og vi har mange arkeologiske funn fra alvdalsskia si tid som viser andre spor fra fangskulturen. Gradvis ble jakten på villrein erstattet med tamreinhold og lever videre i den sørsamiske kulturen som vi kjenner i dag. 

Få steder er behovet for å kunne forflytte seg i kulde og snø større enn i Nord-Østerdalen. Alvdalsskia er relativt kort, og godt egnet til å forflytte seg i skogsterreng. Når Alvdal i 1988 skulle bestemme kommunevåpenet, ble det nettopp to sølvski på blå bakgrunn som symboliserer skikulturen i bygda, med spesiell referanse til alvdalsskia.

Skia er velvillig utlånt fra Skimuseet i Holmenkollen.

Turskiene til Kari og Kjell

Huset Aukrust er begeistret over å vise fram de siste kjente turskiene til Kari og Kjell. Visstnok skal ikke skiene ha blitt brukt av eierne siden 1970-tallet. Skiene ble funnet i garasjen til Kjells venner i Bærum under filmingen av julens TV-høydepunkt; Aukrust – Gud velsigne vår Herre. Vi ønsker velkommen til Huset Aukrust, som står i skiens tegn vinteren 2021.

Sted: Huset Aukrust
Dato: fra og med 13. februar til 31.5.2021 i Huset Aukrusts åpningstid. Se https://www.aukrust.no/informasjon for mer info.

Etter original av Kjell Aukrust. Gjengitt med tillatelse fra Kari og Kjell Aukrust Stiftelse