Fortellerstund med Heidi Hagesveen Hagen

Heidi forteller om hvordan Kari og Kjell møttes og litt om deres sterke forhold. Fortellingen er knyttet til dagens aktivitet: Kjærlighetsmøte ved Nysetra.